Tjäders Consulting AB

Accountant consultiong logo

Mina Tjänster

Jag hjälper dig med nedanstående tjänster

Jag erbjuder en rad tjänster till dig som företagare. Min ambition är att göra allt som rör det administrativa för dig som entreprenör så enkelt och smidigt som möjligt, att hitta lösningar och processer som gör din vardag så lätt det bara går och att med digitala metoder kunna ordna allt som rör ekonomin oavsett vart i världen du befinner dig – det med så många automatiska funktioner som möjligt för att minimera den mänskliga källan till fel. Allt så att du istället kan lägga fokus på att analysera materialet som kommer in och utifrån de rapporter som sammanställer den ekonomiska bilden utvärdera var ditt företag befinner sig, så att du lättare ska kunna ta de beslut som driver din verksamhet mot de mål du satt upp.

Skatterådgivning

Bokföring

Deklaration

Redovisning

Löneadministration

Bokslut

Vill du veta mer?